วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

81813350 720020852157099 989160148276609024 o