วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมกลไกกระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประประชุม ณ.ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

83235