วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

82159934 866118243846328 4295055609117540352 o

 11 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  ทั้งนี้ภายในงาน นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 พร้อมมอบเกียรติบัตร ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยของกิจกรรมฯ ณ มณฑลทหารบก 23 ค่ายพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น

 

ภาพกิจกรรม
82918769 866225500502269 4704096912725245952 o          82105080 866187750506044 8141701441233354752 o          81951937 866106960514123 7406324416486834176 o

 

 

 

81856302 866105117180974 8207884718306230272 o          81635167 866215957169890 724186191104049152 o         82015212 866109227180563 7328366422147465216 o       

 

 

 

82047060 866186087172877 879802627288727552 o           82173647 866199960504823 2857818346236149760 o          82087821 866203133837839 6933790430953734144 o       

 

82185635 866104480514371 6783888908317884416 o           83017813 866198210504998 6147245944686510080 o        81677997 866205877170898 1462479863716773888 o

 

 

82226461 866200237171462 632614563480600576 o          81856302 866105117180974 8207884718306230272 o       82206310 866217517169734 5043181033101459456 o

 

 

82394605 866199123838240 5642765734707724288 o       81717499 866104020514417 5453672949028487168 o