วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 14 มกราคม2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี

82381169 722894895203028 4248450300513353728 o