วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 13 ม.ค. 2563 ศธจ.สุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการ"โครงการทุนพระราชทานฯ ปี 2563 ระดับจังหวัด"  ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
13012563 
 

ติดตามข่าวสาร ศธจ.สุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่...
#website ศธจ.สุรินทร์ : http://www.srnpeo.moe.go.th
#website สป.ศธ. : http://www.ops.moe.go.th/ops2017/
#facebook ศธจ.สุรินทร์ : https://www.facebook.com/surinpeo