วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ให้โอวาสพร้อมแนะนำการวางตัว การครองตน ครองงานแก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 47 อัตรา เพื่อบรรจุให้กับสำนักงานเขตพื้นทีกาศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

20200120 093240

 

20200120 092939

 

20200120 093138

 

20200120 093652

 

20200120 094416