วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ผู้บริหารสถานศึกษา แสดงวิสัยทัศน์

 

ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาขอย้าย ตามประกาศ สพป.พังงา ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  ซึงเป็นไปตามมติ กศจ.พังงา ครั้งที่ 7/2562 เมื่อ 26 กรกฎาคม 2562

แสดงวสยทศนประกอบการยาย 339x480

IMG 7409 320x213IMG 7412 320x213