วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มหกรรมแนะแนวการศึกษา "สานฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ" วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2562 และร่วมเสวนา ในหัวข้อเรื่อง "มิติใหม่ สานฝัน เส้นทางสายอาชีพ สู่ยุค Thailand 4.0" โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3, สพม. เขต 24 และ สพป.อุดรธานี เขต 2 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=597969420769348

let22-1-63-2