วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์, สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 - 3, สพม.24, สำนักงานสช.กาฬสินธุ์, สำนักงานอาชีวศึกษากาฬสินธุ์, กศน.กาฬสินธุ์, โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล, ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกาฬสินธุ์ และท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับ ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดการศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=610152786217678

let11-2-63-2