วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวาระสำคัญ คือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 2563, แผนการเปิดรับนักเรียนระดับอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์), การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=610197652879858

let11-2-63-3