วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ.2563 ที่ผ่านมานั้น ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ขอต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกกรณี