วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดการศึกษา โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา, โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ และโรงเรียนเซนต์ยอเซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=610714589494831

let12-2-63-2