วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมี นายวรวิทย์ พรหมคช กรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานกรรมการ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

47_63.jpg