วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศธจ.สุพรรณบุรี เรียกรายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้ช่วย รวมทั้งสิ้น 26 ราย โดย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งติดราชการประชุมฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้วีดีโอคอล พบปะ ร่วมแสดงความยินดี และมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้เข้ารายงานตัว ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายกิตติพศ ศิริสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดี และพบปะ ณ ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี ชั้น 3