วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทั้ง 8 อำเภอ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ออกตรวจติดตามเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันวาเลนไทน์ ในพื้นที่จุดเสี่ยงของแต่ละอำเภอ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ภาพ/ข่าว..นันทิกร กลุ่มลูกเสือฯ

495522

234116S  23814162

S  35463210พสน.ชะอำ 14ก.พ.2563 ๒๐๐๒๑๔ 0014

พสน.แกงกระจาน 14 ก.พ. 2563 ๒๐๐๒๑๔ 0017พาน.เมอง 14กพ63 ๒๐๐๒๑๔ 0002