วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธจ.พิษณุโลก ร่วมทำหน้ากากผ้า ให้ครบ 200,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลก

20200319 101114

บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมจัดทำหน้ากากผ้า 200,000 ชิ้นตามโครงการของจังหวัดพิษณึโลก เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนป้องกันโควิด-19

20200319 095750

          เมื่อเวลา 09.30 น. ที่วัดจันทร์ตะวันตก นายลือชัย   ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า  ในโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 

20200319 100926

ดังนั้น เพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้หน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 200,000 ชิ้น  กำหนดจัดทำที่วัดจันทร์ตะวันตก เป็นศูนย์กลางในการทำ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ เอกชน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ทุกวัน ในวันเวลาราชการ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำการตัดเย็บอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะครบทั้ง 200,000 ชิ้น และจะนำไปแจกฟรีให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนและมีราคาแพงอีกด้วย

20200319 100656

……………………………………………………………..

วรางคณา อนันตะ ภาพ/ข่าว

ผอ.กลุ่มอำนวยการ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก