วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และประสานงานระดับจังหวัด ปี 2563 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้มีความเหมาะสม จำนวน 11 ราย ในการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เป็นผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานระดับจังหวัด โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานดำเนินการประชุมไปพลางก่อน จากนั้นจึงเข้าร่วมการประชุมและเป็นประธานการประชุมในเวลาต่อมา โดยมี นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

 

_ปชส_63-03-19.jpg