วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมพิธีพิธีสงฆ์/บำเพ็ญกุศล และพิธีบวงสรวง ณ ปะรำพิธี ศาลา ๑๐๐ ปี ตราดรำลึก เนื่องในโอกาสวันตราดรำลึกครบรอบ ๑๑๔ ปี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี งานตราดรำลึกจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองนำเมืองตราดรอดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๙
73_63.jpg