วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

      วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 15.30 น. นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศธจ.หนองคาย และนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย รอง ศธจ.หนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารสำนักงาน โต๊ะ-เก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประจำทุกวันพุธของสัปดาห์   เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)