วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

บรรจ 38 ค  สพป Small

กศจ.พังงา เรียกบรรจุบุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการสังกัด สพป.พังงา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง และนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยนายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้กล่าวแนะนำพร้อมให้ข้อคิดในเรื่องการปฏิบัติตัวที่ดี และการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ พร้อมการพัฒนาตนเองแก่ผู้เข้ารับการบรรจุ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดพังงา

IMG 8762 Phone

IMG 8767 PhoneIMG 8770 Phone