วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดย นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ลงนามแต่งตั้งและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสการ รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 22 อัตรา โดยมี นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด ปฐมนิเทศเบื้องต้นในการเป็นข้าราชการครูที่ดี ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนตราษตระการคุณ

101_63.jpg