วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นำโดย นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2563 - 2565 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจำนวน 3,000 ต้น และไม้ยืนต้นต่างๆ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

100_63.jpg