วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563 โดยมีประเด็นหลักในการประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดในฐานะ เจ้าภาพจัดการประชุมได้คำนึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 โดยมีการตรวจ คัดกรองอย่างเข้มงวด และจัดเตรียมหน้ากากใส หน้ากาก อนามัย น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งมือ และพื้นรองเท้าก่อนเข้าอาคารสำนักงานอีกด้วย

97_63.jpg