วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

DSC 1525 

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.สุโขทัย) ครั้งที่ 5/2563
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.สุโขทัย) โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5/2563 เพื่อร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาวาระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย อาทิเช่น การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย, การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ เป็นต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย...

 DSC 0007 DSC 0017

 

DSC 1520 DSC 1526