วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ตรวจเยยมเปดเรยน อนบาลพงงา Small

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ศึกษาธิการจังหวัด รองผอ.สพป.พังงา ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.พังงา ออกตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนของโรงเรียนอนุบาลพังงา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งในวันนี้ 25 พฤษภาคม 2563 นายพีระ เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา กล่าวว่าโรงเรียนได้จัดให้มีการรับ-ส่งใบงานการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ซึ่งเป็นการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมแจกจ่ายอาหารเสริมให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน1,469 คน

IMG 8909 PhoneIMG 8951 PhoneIMG 8958 PhoneIMG 9019 PhoneIMG 9024 PhoneIMG 9079 PhoneIMG 9105 PhoneIMG 8909 Phone