วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการในการประชุม พร้อมด้วยคณะ กศจ.ตราด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดในฐานะ เจ้าภาพจัดการประชุมได้คำนึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 โดยมีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด และจัดเตรียมหน้ากากใส หน้ากาก อนามัย น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งมือ และพื้นรองเท้าก่อนเข้าอาคารสำนักงานอีกด้วย

130_63.jpg