วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่​ 18​ มิถุนายน​ 2563​ โรงเรียนเอกชนจังหวัดตราด​ ประเภทสามัญศึกษา​ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดทุกแห่ง​ ดำเนินการซ้อมการเปิดภาคเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2563​ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID​ - 19)​ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน​ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เปิดเรียนในวันที่​ 1​ กรกฎาคม 2563​ ซึ่งโรงเรียนเอกชนทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการ​ แนวปฏิบัติของกรมอนามัย​ กระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน​ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว​ ทั้งนี้​โรงเรียนเอกชนทุกแห่งคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนสูงสุด

128_63.jpg