วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด คณะผู้บริหารจากหน่วยงานการศึกษา ในจังหวัดตราดทั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด,อาชีวศึกษาตราด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด ณ จุดบริเวณข้ามชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งในวันนี้เป็นวันนัดพบนักเรียนกัมพูชา ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดเล็ก เพื่อติดตามผลการเรียนการสอนที่ดำเนินการอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยมี นายประศาสน์ เกตุบันเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคณะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

125_63.jpg