วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จุดที่ 1 ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ และ จุดที่ 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=698616367371319

let26-6-63-1