วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ

ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช.

ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19

ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

 

 

ฉบบท 29-6-2563