วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดน่าน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และทีมน่านการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ รับมอบนโยบาย และนำเสนอข้อมูล

 

290663 3

 

290663 1

 

290663 6


290663 4

 

290663 5

 

290663 7

 

290663 9

 

290663 10

 

290663 11