วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมรับอุปกรณ์กีฬามูลนิธีมหาวชิราลงกรณ โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้านการรักษาพยาบาลทางออร์โธปิติคส์ ทั้งทหาร ตำรวจ ตลอดจนพลเรือนทั่วไป และจะมีการบริจากอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 1 โรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนที่มีนโยบายด้านกีฬาอย่างดี และเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล, ตะกร้อ, บาสเก็ตบอล และการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กองทุน Mizuho Asian Fund 2020 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=701085180457771

let30-6-63-1