วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) เพื่อนำหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไปแจกจ่ายให้นักเรียนโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และรองรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=707524276480528

let10-7-63-2