วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น .
นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด พร้อมกับผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน ๖๙ รูป ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด

151_63.jpg