วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมด็พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองบัว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

153_63.jpg