วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯเพื่อเข้ารับการประเมิน ภาค ก จำนวนทั้งสิ้น 276 ราย ได้แก่ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ จำนวน 93 ราย และสังกัด สพม. จำนวน 183 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย (มิตรภาพที่ 32)
https://www.facebook.com/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=721999305033025

let1-8-63-1