วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอานิน สุขณะล้ำ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563 ณห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/MHKPEO/posts/3546962701988647
http://www.mhkpeo.go.th/

ประชม ก ครยงท 9 2563