วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะทำงานจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.751582742074681

let11-9-63-1