วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

914458
นายนรา เหล่าวิชยา ศึกษาธิการภาค
17 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

914416

 

 

914419

 

สำหรับ กศจ.พิษณุโลก มีผู้สมัครจำนวน 152 คน และมีอัตราว่างในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 18 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค เรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโลก และทางเว็บไซต์ www.plkmoe. go.th หรือทาง เพจ facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

914455

 

 

914531

 

914555