วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านหนองโขลง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ณ Hall 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

To be