วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ ตำแหน่งครูผู้ช่วย​
ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 นายชูศักดิ์ ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
ภาพ/ข่าว...ธนพร นำเผยแพร่...ธนิษฐา

264372264373

264374264375

264377264380