วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่12/2563​ วันศุกร์​ ที่ 9​ ตุลาคม​ 2563​ เวลา 09:00​ น.​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี​ อาคาร 3​ ห้องประชุม1​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ โดยมี ผศ.​ดรเสนาะ​ กลิ่นงาม​ เป็นประธาน

ภาพ/ข่าว...ธนพร นำเผยแพร่...ธนิษฐา

264756264757

264758264759

264760264761