วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี นำข้าราชการและบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และบริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

13m

จตอาสา13