วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

S  10928199

 

 

13night2