วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2563 โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ การโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้อราชการในวาระอื่นๆ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

121466044 921605995331916 6542639800116099839 o

121359299 921608701998312 1415747320888094221 o 121373268 921605591998623 7501945533988888066 o