วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

JEE 5819

JEE 5809

S  104431622

JEE 5803

JEE 5824