วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมรับชมและเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนที่เข้าแข่งขันโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE (กิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยมีนายสมยศ พุ่มน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ณ ห้างสรรพสินค้า ท็อปส์ พลาซ่า (Tops Plaza) สิงห์บุรี

14Tobe