วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ศธจ.อุดรธานี ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ 16 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/63 โดยมีนายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน แนวทางการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดร่วมเข้าแข่งขันระดับภาค พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ จากการสอบ O-NET ได้แก่ รร.เซนต์เมรี่ รร.ดอนบอสโกวิทยา รร.ปรมินทร์ รร.พัฒนาปัญญา รร.อาภาพัชร และ รร.โฮลี่เมรี่อุดรธานี สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดแข่งในวันเสาร์ที่ 20 ก.พ.64 ณ จ.สกลนคร

แขงทกษะ001  แขงทกษะ002 
 แขงทกษะ003  แขงทกษะ004
 แขงทกษะ005  แขงทกษะ006
 แขงทกษะ007  แขงทกษะ008