วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำ และตรวจสอบข้อมูลทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด ก่อนนำเสนอ อกศจ. และ กศจ.สิงห์บุรี พร้อมด้วยนายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.สิงห์บุรี ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของ สพป.สิงห์บุรี และ สพม. 5 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

16พ.ย.63คณะทำงาน resize