วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุดรธานี
เช้านี้(17 พ.ย.63) ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/63 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ปส.กช. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พ.ย.นี้เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระในวันที่ 1 ธ.ค.63

เลอกกก002  เลอกกก001 
 เลอกกก003  เลอกกก004
 เลอกกก005  เลอกกก006